Styrelse

Föräldraföreningens styrelse 2018

Staffan Schantz, ordförande
(barn i klass 2 och 5)

Sophia Löjdqvist, vice ordförande
(barn i klass 5 och 8A)

Ola Lundgren, kassör
(barn i klass 1 och 3)

Maria Skarp, ledamot
(barn i klass 5 och 6)

Jonas Mollberg,  webb- och infoansvarig
(barn i klass F och 2)

Marie Sverkersdotter, ledamot

 

Föräldraföreningens styrelse väljs vid föreningens årsmöte. Årsmötet väljer ordförande och kassör.