Styrelse

Föräldraföreningens styrelse 2019/2020

Staffan Schantz, ordförande
(barn i klass 2 och 5)

Marie Sverkersdotter, vice ordförande

Ola Lundgren, kassör
(barn i klass 1 och 3)

Maria Kärrberg, ledamot

Jonas Mollberg,  webb- och infoansvarig
(barn i klass F och 2)

David Brax, ledamot

Suppleanter: Cecilia Petersson, Lotta Dahlqvist.

Föräldraföreningens styrelse väljs vid föreningens årsmöte. Årsmötet väljer ordförande och kassör.