Föräldraåtagande

Vi har en lång tradition av föräldraåtagande på Vasaskolan. Visst har engagemanget gått i cykler och kanske var det som allra starkast vid skolans start för snart 40 år sedan. Vad vi vet är att föräldraengagemanget var och är betydelsefullt för vår skola. De senaste åren har det sakta blivit förändringar i våra åtagande och i samband med nästa läsår 2011/2012 kommer en stor förändring i och med att städningen lyfts bort.  Engagemang kommer däremot att fortsätta att vara en av byggstenarna för en fortsatt bra skola och det är väl en självklarhet att vara intresserad av sina barn?

Lämna ett svar