3 svar på ”Say what!”

 1. Högstadiefesten Say What! skulle gå av stapeln den 10 november. Så blir det inte nu p.g.a. att niorna har PRAO under denna period. Därför har vi valt att flytta festen till torsdagen den 24 november. Festen är mellan 19 och 22 och där kommer att finnas en entrévakt som tar emot eleverna och bockar av dem mot en lista, en bartender som blandar spännande drycker samt en DJ känd från Musikguiden i P3. Extra finesser i form av ljus och rök kommer att installeras för att göra bamban så obambaaktig som möjligt! ,-] Föräldraschemat löper från 18 – 23. För mer information kontakta era klassföräldrar. Uppehållsrummet hålls öppet under festen för de föräldrar som vill vara i närheten på lagom avstånd.

 2. Say What festen är inställd!!!

  I måndags (21 nov) gick det rykten på skolan om att niorna inte skulle gå på skolfesten, igår (22 nov) konstaterades att inga åttor heller skulle gå och idag klockan 14.00 ställde vi in högstadieskolfesten då bara 15 elever hade köpt biljetter. Vi har försökt ta reda på vad detta beror på, men inte fått några konkreta besked av barnen – vi hoppas att ni föräldrar kan hjälpa oss att reda ut vad som har hänt, varför man helt plötsligt inte ville gå på skolfesten.

  Föräldraföreningen tillsammans med ett gäng engagerade föräldrar har lagt ner oerhört mycket tid och pengar för att skapa en riktigt partykväll för högstadiet då de inte haft någon tidigare. Detta var ett önskemål som elevrådet har haft under våren.

  Vi har tillsammans med en mycket populär klubbfixare ordnat en mycket ”trendig”, ”grym” DJ, en bartender som blandar (alkoholfria) drinkar (5 st ingick i priset) och en entrévärd. Utöver detta skulle man att sätta upp ny ljud- och ljussättning för att skala bort all eventuell bambakänsla.

  Vi har märkt hur bra mellanstadiefesterna är för gemenskapen och vi vet att det hade stärkt gemenskapen även i högstadiet.

  Jag hoppas att barnens ointresse och brist på respekt för det engagemang som har lagts ned leder till en diskussion/debatt som resulterar i ett större föräldraengagemang med fler gemenskapsfrämjande åtgärder.

 3. Efter att ha diskuterat varför så få ville gå på högstadiefesten Say What, har vi kommit till en slutsats. Man upplevde att det var för DYRT! Föräldraföreningen har nu bett elevrådet att ta fram ett eget förslag till högstadiefest som ALLA högstadieelever vill gå på. Det är viktigt att vi tar tag i detta direkt annars kommer det troligen att dröja oerhört länge innan någon vågar plocka upp stafettpinnen och arrangerar en ny högstadieskolfest.

Lämna ett svar