Sponsring

En diskussion som har dykt upp under hösten i föräldraföreningen och som har hängt sig kvar samt även funnit sin väg in i skolans stiftelse är; sponsring! Skall kommersiella verksamheter kunna “sponsra” föräldraföreningen? Hur skulle detta se ut? Vem skulle godkänna respektive sponsor? Vilken/vilka verksamheter är lämpliga? Frågorna är många, men det är helt klart att en ny tid närmar sig och man kanske inte skall stänga dörren omedelbart för dessa resonemang. Det viktigaste är att våra barn ges de bästa förutsättningarna i en kreativ och trygg skolmiljö. Detta är en viktig fråga då det faktiskt redan idag står företag och väntar på att få påbörja “sponsorverksamhet”! Fundera och lämna ert svar!

Lämna ett svar