Aktiviteter

Föräldraföreningen vill tillsammans med föräldrar och elever skapa aktiviteter som bidrar till ökad gemenskap och ger barnen en extra guldkant på deras skoltid.

Varje år genomför föräldraföreningen följande aktiviteter:

  • Städning av skolgårdarna på Viktor Rydbergsgatan 18, 22 och 28 VT och HT
  • Mellanstadiefest
  • Glöggmingel
  • Skolavslutning VT och HT
  • 9:ornas fest

Information om dessa aktiviteter skickas ut av klassföräldrarna i varje klass.