Vasaskolan 40 år

Föräldraföreningen kommer att ta fram en skoltröja med ett jubileumstryck, arrangera försäljning av saft, kaffe, te och hembakade kakor och bullar i samband med “öppet hus” samt vara behjälpliga i framställandet av Vasaskolans jubileumstidning! Några fler idéer?