Förbön

Bön för Vasaskolan

Tack Gud för Vasaskolan. Tack för elever, personal, styrelse och föräldrar. Tack att Du är med i allt, både i det som är roligt och när det känns jobbigt.

Var med personalen, så att de med klokskap kan lotsa barnen framåt och ge dem goda verktyg att kunna hantera livet. Hjälp de som beslutar att fatta kloka beslut.

Hjälp barnen att förstå vikten av att vara schyssta, idoga och att säga ifrån när orättvisor begås.

Vi ber för alla familjer, om kärlek och hjälp i att hantera varandra.

Hjälp oss alla att sträva efter att göra det goda och stå emot det onda.

Välsigna och beskydda Vasaskolan och ge oss Din frid. Amen.