Uppgifter

På Vasaskolan hjälps vi föräldrar åt för att göra våra barns skolmiljö så bra som möjligt. Vi städar enligt ett schema, har olika klassbundna uppgifter och samverkar då och då vid sociala aktiviteter. I varje klass på låg- och mellanstadiet är två elevers föräldrar klassföräldrar och på högstadiet är det fyra från varje klass som har det uppdraget. Att vara klassförälder är en viktig uppgift, men även om man är utsedd att vara representant betyder det inte att man ska göra allt jobb själv. Det viktigaste är att vara en länk mellan skolan och klassens alla föräldrar och mellan föräldraföreningen och föräldrarna.

Detta gör klassföräldrarna:

  • Sammanställ en lista med mejladresser till föräldrarna i klassen om det inte redan är gjort av klassläraren.
  • Håll kontakt med föräldraföreningen inför den klassbundna uppgiften för att få instruktioner
  • Se till att klassens alla föräldrar informeras om den klassbundna uppgiften och att de som inte gör sin del får information om alternativa uppgifter.
  • Se till att det finns föräldrar från klassen som kan hjälpa till vid de större sociala arrangemangen som anordnas av skolan eller föräldraföreningen, t.ex. öppet hus i höst.
  • Anordna gemenskapsfrämjande aktiviteter för klassen, t.ex. brännboll, picknick el. dyl.
  • Administrera insamling till lärarna i samband med terminsavslutning, en föräldrakassa är inte reglerad enligt skolverket utan tillåten.

Har ni frågor så kontakta oss på foraldraforeningen@vasaskolan.net.