Klassbundna uppgifter – trädgårdsstädning

Varje läsår har klassen en gemensam uppgift, en sk klassbunden uppgift. Datumen är bestämda i förväg för att underlätta för både skola och föräldrar. Om en familj har en uppgift i flera klasser samtidigt så utför man sin uppgift där man behövs mest.

Höstträdgårdsarbete – 2020,  7 november oktober kl 10

 • VR28 – klass 1 och 3
 • VR22 – klass 8A och 8B
 • VR18 – klass 4 och 5

Vårträdgårdsarbete – 2021 (datum ej bestämt)

 • VR28 – Förskoleklass och klass 2
 • VR22 – klass 7A och 7B
 • VR18 – klass 6A och 6B

För mer information om era dagar, klädsel eller eventuella medhavda verktyg kontakta era klassföräldrar!

För att kunna göra det här så bra som möjligt och ha container på plats så samarbetar berörda klasser. Ta gärna med egna trädgårdsredskap och handskar så går arbetet snabbare, en del redskap finns i den röda boden på VR 28.

Uppgifterna kan justeras beroende på årstid men består i huvudsak av följande. Arbetet organiseras av klassföräldrarna i aktuell klass som stämmer av med ansvarig för de klassbundna uppgifterna i föräldraföreningens styrelse.

Glöm inte att kvittera ut nyckeln hos Gunilla på expeditionen, om ni vill ha tillgång till skolan.

VR 18

 • Rensa sly, ogräs längs med och på murarna
 • Skrubba av bordtennisbordet
 • Måla i King rutan
 • Sopa och kratta upp löven
 • Beskär buskar, vid behov
 • Klipp gräset

VR 22

 • Rensa sly, ogräs längs med och på murarna, avsats samt avfarten ner mot uppehållsrummet
 • Sopa och kratta upp löven
 • Beskär buskar, vid behov
 • Klipp gräset
 • Olja in borden (vår)

VR 28

 • Rensa sly, ogräs längs med och på murarna
 • Sopa tillbaks sanden som kommit utanför på murkrönet.
 • Sopa skolgården och kratta upp löven
 • Beskär fruktträden på skolgården
 • Klipp gräset på uppe transformatorstation och längsmed muren upp mot allmänningen.
 • Olja in borden (vår)