Styrelse

Föräldrarföreningens styrelse 2022/2023

Ordförande

Marie Sverkersdotter m.sverkersdotter@gmail.com 0708-711575 Barn i årskurs 2

Vice Ordförande

Cecilia Petersson
cecilia.petersson@hotmail.com
Barn i årskurs 6

Kassör

Anna Schantz
Barn i årskurs 6 och 9Övriga ledamöter

Lotta Dahlqvist lotta.dahlqvist@hotmail.com 0704-164088 Barn i årskurs 7
Shanta Blanch shanta_blanch@hotmail.com Barn i årskurs 3 och 9
Bodil Hakonen Bodil.hakonen@gmail.com 0736-398876 Barn i årskurs 9

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Pettersson
Barn i årskurs 5 och 7

Michele Pestalozzi

michele.pestalozzi@gmail.com

076 – 715 06 34

Barn i åk 2, 4 och 7

Föräldraföreningens styrelse väljs vid föreningens årsmöte. Årsmötet väljer ordförande och kassör.