Styrelse

Föräldraföreningens styrelse 2020/2021

Ordförande

Marie Sverkersdotter

m.sverkersdotter@gmail.com

0708 – 711 575

Barn i F1 och åk 8

 

Vice Ordförande

Cecilia Petersson

Barn i åk 4

 

Kassör

Maria Kärrberg

maria.karrberg@gmail.com

073 – 504 34 14

Barn i åk 8

 

Övriga ledamöter

Lotta Dahlqvist

lotta.dahlqvist@hotmail.com

070 – 416 40 88

Barn i åk 5

Annika Söderpalm

annika@verakommunikation.se

070 -781 20 82

Barn i åk 8

 

 

Michele Pestalozzi

michele.pestalozzi@gmail.com

076 – 715 06 34

Barn i åk 2, 4 och 7

 

Kristina Pettersson

kristina.pettersson.1@gmail.com

0733 – 80 15 19

Barn i åk 3 och 5

Föräldraföreningens styrelse väljs vid föreningens årsmöte. Årsmötet väljer ordförande och kassör.